Záznam: 6. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE

 

Záznamy přednášek z konference (MPG) DVD část: 1/2

PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. - Strategie digitálního vzdělávání ČR do 2020  Prezentace (PDF)
 
doc. PaedDr. Jiří Vaníček, PhD. - Výzkum obtížnosti situačních informatických úloh  Prezentace (PDF)
 
doc. Ing. Jiří Hrbáček, CSc. - Robotika na základní škole  Prezentace (PDF)
 
Mgr. Daniel Lessner - Informatika na gymnáziu  Prezentace (PDF)
 
Mgr. Libor Klubal, Mgr. Vojtěch Gybas - Realizace vybraných výstupů RVP pomocí mobilních dotykových zařízení  Prezentace (PDF) Prezentace (PDF)
 

Záznamy přednášek z konference (MPG) DVD část: 2/2

PhDr. Eva Žáčková, Ph.D. - Smart glasses – výzkum kognitivních schopností člověka  Prezentace (PDF)
 
Ing. Jiří Polcar - Studie laboratoře virtuální reality  Prezentace (PDF)
 
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. - Pedagogický výzkum v oblasti ICT ve vzdělávání  Prezentace (PDF)
 
 
Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
Katedra výpočetní a didaktické techniky
2.-3. června 2016
 
ISVK FPE KVD loga